מידע אישי


איננו מעוניינים באיסוף המידע האישי שלך, ולעולם לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי או לכל אחד. אנו אוספים כמות קטנה של מידע שימוש אנונימי כדי לסייע בפיתוח ובדיווח באגים של האפליקציה, אך שום דבר שיכול לזהות אותך באופן אישי.

ניתוח צד שלישי


אנו משתמשים בApp Center של Microsoft וב- Firebase של Google לאיסוף דוחות קריסה, שגיאות וניתוח. נתונים אלו אנונימיים ואינם יכולים לזהות אותך.

אתר אינטרנט


האתר שלנו xamisoft.com משתמש בכלי למדידת קהל Wysistat כדי לאסוף מידע אנונימי על השימוש באתר.