Անձնական տվյալներ


Մենք շահագրգռված չենք ձեր անձնական տվյալների հավաքագրմամբ և բացարձակապես երբեք չենք վաճառի ձեր տվյալները երրորդ կողմին կամ որևէ մեկին: Մենք հավաքում ենք փոքր քանակությամբ անանուն օգտագործման տեղեկատվություն՝ օգնելու հավելվածի մշակմանը և վրիպակների հաղորդմանը, բայց ոչինչ, որը կարող է անձամբ ճանաչել ձեզ:

Երրորդ կողմի վերլուծություն


Մենք օգտագործում ենք MicrosoftՀավելվածների կենտրոնը և Google-իFirebase-ը՝ խափանումների մասին հաշվետվություններ, սխալներ և վերլուծություններ հավաքելու համար: Այս տվյալները անանուն են և չեն կարող նույնականացնել ձեզ:

Կայք


Մեր կայքը xamisoft.com օգտագործում է Wysistat լսարանի չափման գործիքը՝ կայքի օգտագործման վերաբերյալ անանուն տեղեկություններ հավաքելու համար: