Đặc tính


● Hơn 10300 ký tự, ở dạng giản thể và phồn thể
● Duyệt các ký tự ở dạng lưới có thể tùy chỉnh (nhóm, thứ tự, cấp độ)
● Tìm kiếm và bộ lọc
● Danh sách yêu thích
● Tần suất sử dụng, cấp độ trong HSK và bảng của Các ký tự tiếng Trung tiêu chuẩn chung (通用规范汉字表)
● Thứ tự dòng - ngắt dòng từng dòng
● Thông tin chi tiết cho từng ký tự (ví dụ phát âm, dịch, phân tách, từ nguyên và cách sử dụng)
● Thông tin chung về chữ viết - các thành tố cơ bản, thứ tự và các ký tự khó

Được tối ưu hóa cho iPad/máy tính bảngMac - macOS (Intel/Silicon)

Universal App


 MAC APP STORE ¹


Tải xuống
 Sinograms

Giao diện người dùng có sẵn trong


English, Français, Español, Italiano, Português, Deutsch, Русский, ภาษาไทย, Tiếng Việt, Bahasa Indonesia, 한국어, हिन्दी, 汉语, 日本語, العربيةLiên hệ chúng tôi


Đừng ngần ngại sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi

 Saint-Jean-de-Luz, France