Đặc tính


● Hơn 5300 chữ kanji, với các bài đọc cụ thể (On và Kun)
● Duyệt các chữ kanji trong một lưới có thể tùy chỉnh (nhóm, thứ tự, cấp độ)
● Tìm kiếm và lọc
● Danh sách yêu thích
● Tần suất sử dụng, JLPT và Jōyō chính thức (常用漢字) / Jinmeiyō (人名用漢字)
● Thứ tự các nét - phân tách từng nét
● Thông tin chi tiết cho từng chữ kanji (bản dịch, bài đọc, ví dụ về phân tách và cách sử dụng)
● Các bài đọc bằng chữ kana hoặc rōmaji
● Luyện viết để nắm vững từng chữ kanji
● Cả hai giáo trình Hiragana và Katakana, với luyện viết để thành thạo từng chữ kana
● Tiến bộ viết từng chữ kana
● Thông tin chung về cách viết tiếng Nhật - thứ tự các nét và các ký tự khó

Được tối ưu hóa cho iPad/máy tính bảng


Liên hệ chúng tôi


Đừng ngần ngại sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi

 Saint-Jean-de-Luz, France