Đặc tính


● Hơn 5300 chữ kanji, với các bài đọc cụ thể (On và Kun)
● Duyệt các chữ kanji trong một lưới có thể tùy chỉnh (nhóm, thứ tự, cấp độ)
● Tìm kiếm và lọc
● Danh sách yêu thích
● Tần suất sử dụng, JLPT và Jōyō chính thức (常用漢字) / Jinmeiyō (人名用漢字)
● Thứ tự các nét - phân tách từng nét
● Thông tin chi tiết cho từng chữ kanji (bản dịch, bài đọc, ví dụ về phân tách và cách sử dụng)
● Các bài đọc bằng chữ kana hoặc rōmaji
● Luyện viết để nắm vững từng chữ kanji
● Cả hai giáo trình Hiragana và Katakana, với luyện viết để thành thạo từng chữ kana
● Tiến bộ viết từng chữ kana
● Thông tin chung về cách viết tiếng Nhật - thứ tự các nét và các ký tự khó

Được tối ưu hóa cho iPad/máy tính bảngTải xuống
 Kanji, Kana

Giao diện người dùng có sẵn trong


English, Français, Español, Italiano, Português, Deutsch, Русский, ภาษาไทย, Tiếng Việt, Bahasa Indonesia, 한국어, हिन्दी, 汉语, 日本語, العربيةLiên hệ chúng tôi


Đừng ngần ngại sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi

 Saint-Jean-de-Luz, France